header image
 
 

Aktualności

Milówka, dn. 27 V 2019 r.

 

W dniu 13 V 2019 r. w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce miało miejsce spotkanie doradców zawodowych ze szkół będących pod opieką naszej placówki. Ponadto, w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu, Młodzieżowego Centrum Kariery w Żywcu oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej – Filia w Milówce. Podczas spotkania mogliśmy wymienić się doświadczeniami, omówić kwestie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz dokonać analizy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Ponadto uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z przygotowanym przez pracowników Biblioteki zestawieniem bibliograficznym dotyczącym poradnictwa zawodowego oraz mogli osobiście przejrzeć przygotowane na ten temat książki.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i obfitowało w wiele ciekawych pomysłów na przyszłość ! Dziękujemy serdecznie wszystkim za przybycie i zapraszamy do obejrzenia pamiątkowych zdjęć !!!

 


Milówka, dn. 06 V 2019 r.


Milówka, dn. 17 IV 2019 r.

Czytaj cały artykuł 


 

Milówka, dn. 22 III 2019 r.

 

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce serdecznie zaprasza na DZIEŃ OTWARTY
„AUTYM. WYSTARCZY ZROZUMIEĆ” 2 kwietnia 2019 r. godz. 10:00 – 14:00.

W programie oferujemy m.in. bezpłatne konsultacje w zakresie prawa oświatowego, możliwość zaplanowania działań diagnostycznych, projekcję dokumentów filmowych przybliżających tematykę autyzmu, gry i zabawy sensoryczne dla dzieci i dorosłych.

 

Zaproszenie na dzień otwarty


Milówka, dn. 08 I 2019 r.

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce
wraz z IDN „Wiedza” w Katowicach zaprasza nauczycieli Powiatu Żywieckiego na kolejną edycję studiów podyplomowych realizowanych w naszej placówce:

„Diagnoza i terapia pedagogiczna”

 Zapisy przez stronę internetową: zapisy

(należy wybrać lub dopisać w zgłoszeniu – studia w Milówce) Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć – wiosna 2019 r.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny nr tel. 33 864 21 25


Milówka, dn. 13 X 2018 r

                                                                                   

Zapraszamy!!!

 

Informacje o Bibliotece 

 

22 września br. Filia PBW w Milówce włączyła się w organizację szkolenia „Zaburzenia ze spektrum autyzmu – praktyczne warsztaty dla nauczycieli, terapeutów  i opiekunów” zorganizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Milówce. W tym celu przygotowano wystawkę książek 📚📒 📚📘 związanych z tematyką warsztatów ze zbiorów bibliotecznych. Odwiedzający stoisko mogli osobiście przejrzeć eksponowane książki i zapoznać się z ofertą Biblioteki. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał przygotowane zestawienie bibliograficzne na temat autyzmu i zespołu Aspergera. Po szkoleniu zainteresowane osoby mogły odwiedzić 🗄️🗃️ bibliotekę, założyć konto i wypożyczyć wybrane publikacje. Zainteresowanie uczestników kursu było spore, a odwiedzający docenili fakt,  że mogą na miejscu zapoznać się z treścią książki i od razu zabrać ze sobą📚😊🤔

Bibliografia dotycząca autyzmu


Milówka, dn. 19 IX 2018 r.

 

Informacja o szkoleniu!

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce informuje,     że – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami – szkolenie „Zaburzenia ze spektrum autyzmu – praktyczne warsztaty dla nauczycieli, terapeutów i opiekunów” odbędzie się w naszej placówce w najbliższą sobotę, tj. 22 IX 2018 r. w godzinach od 9.00 do 15.00.

Ponadto, we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną – Filia w Milówce, dla słuchaczy szkolenia zostaną przygotowane informacje biblioteczne związane z tematyką szkolenia. Uczestnicy będą mogli przejrzeć dostępną literaturę przedmiotu.


Milówka, dn. 06 IX 2018 r.

 

Witamy serdecznie!

 

Wakacje 2018 dobiegły końca! Startujemy w nowym roku szkolnym!
Nasza Poradnia wraz z dyrekcją i pracownikami zaprasza do współpracy w bieżącym roku szkolnym 2018 – 2019. Informujemy, że w najbliższym czasie organizujemy cykl szkoleń „SOS pomoc szkole w kryzysie” we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno – Edukacyjnym METIS w Katowicach.

Czytaj cały artykuł 


Milówka, dn. 30 IV 2018 r.

 

W dniu 25 kwietnia 2018 r. odbyło się kolejne  spotkanie  Dyrektorów Publicznych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych z terenu Delegatury w Bielsku – Białej Kuratorium Oświaty w Katowicach, tym razem w naszej placówce.

Spotkanie miało charakter warsztatowy, służyło wymianie doświadczeń, ustalaniu wspólnych modelowych rozwiązań w realizacji statutowych zadań poradni, omawianiu trudnych kwestii, z którymi borykają się pracownicy poradni.

Na spotkanie przybyli dyrektorzy Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Cieszynie, Zespołu Poradni z Bielska – Białej,  Powiatowej Poradni w Czechowicach – Dziedzicach  –  filia w Bielsku – Białej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żywcu.

Gospodarzem spotkania była Dorota Omyła –  dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce.

                Dziękujemy gościom za przybycie i zapraszamy ponownie.


  Milówka, dn. 27 IV 2018 r.

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce wraz z IDN „Wiedza” w Katowicach zaprasza nauczycieli Powiatu Żywieckiego na kolejną edycję studiów podyplomowych realizowanych w naszej placówce:

„Diagnoza i terapia pedagogiczna”

 Zapisy przez stronę internetową >kliknij< (należy wybrać lub dopisać w zgłoszeniu – studia w Milówce) Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć wrzesień 2018 r. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny nr tel. 33 864 21 25


Milówka, dn. 23 IV 2018 r.

 

Zakończenie studiów podyplomowych

 

W dniu 23 kwietnia 2018 r. w siedzibie naszej Poradni odbyło się uroczyste zakończenie studiów podyplomowych dwóch kolejnych kierunków: „Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu” oraz „Diagnoza i terapia pedagogiczna”. Studia odbywały się pod patronatem Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej oraz Instytutu Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach. Czterdziestu nauczycieli z terenu Powiatu Żywieckiego i ościennych zdobyło kwalifikacje do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W miłej atmosferze uczestnicy studiów wraz z prowadzącymi zajęcia, dyrektorem IDN w Katowicach i dyrektorem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce wymieniali swoje doświadczenia, nawiązały się nowe przyjaźnie i ustalono, że na tej edycji studiów nie poprzestaniemy. Od maja 2018 r. ruszają kolejne dwie grupy (42 osoby) studiów podyplomowych z zakresu wspierania rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu.

Życzymy tegorocznym absolwentom samych sukcesów w trudnej, ale satysfakcjonującej pracy!!!

 

  


Milówka, dn. 23 III 2018 r.

 

„Zaburzenia ze spektrum autyzmu – praktyczne warsztaty dla nauczycieli, terapeutów i opiekunów”    

 

Prowadzący: mgr Tomasz Kuta
Czas trwania: 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
Miejsce szkolenia: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w MILÓWCE
Termin: 22.09.2018 r. (sobota)
Koszt: 179,00 zł
Zapisy: kliknij tutaj

Zapraszam!
Dorota Omyła


Milówka, dn. 20 III 2018 r.

 

INFORMACJA

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce informuje, że kolejne z cyklu spotkań dla pedagogów szkolnych i osób zajmujących się w szkołach organizowaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach odbędzie się w naszej placówce dnia 6 kwietnia 2018 r. (piątek) o godzinie 9:00. Ze względu na ważność spraw poruszanych na spotkaniu prosimy o obowiązkowe przybycie pedagogów szkolnych.

 

Serdecznie zapraszam!
Dyrektor Poradni
Dorota Omyła


Milówka, dn. 07 III 2018 r.

 

W dniu 2 marca 2018 roku  w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu odbyła się  zorganizowana z ramienia Publicznych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych konferencja –  „Pomoc dziecku i jego rodzinie na Żywiecczyźnie”.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania – Andrzej Widzyk, serdecznie witając Kierowników, pracowników, asystentów  rodzin Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Powiatu Żywieckiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu oraz prelegentów. Podczas konferencji Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce – Dorota Omyła, szczegółowo i ciekawie omówiła zadania Publicznych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w świetle obowiązującego prawa oświatowego. Magdalena Nowakowska – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żywcu przybliżyła zagadnienia dotyczące form pomocy dziecku i jego rodzinie, z kolei Magdalena Worek – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żywcu omówiła działalność Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego.

W przyjaznej, miłej atmosferze uczestnicy konferencji razem dyskutowali nad wspólnymi, pomocowymi działaniami na rzecz dziecka i jego rodziny. Ponadto ustalono, że ta forma spotkań będzie kontynuowana!

Organizatorzy Konferencji serdecznie dziękują wszystkim za przybycie i aktywny udział w dyskusji!

 


Milówka, dn. 21 II 2018 r.

 

INFORMACJA

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska lokalnego zachęcamy uczniów do podjęcia nauki w klasach integracyjnych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żywieckiego w roku szkolnym 2018 – 2019. Szczegółowe informacje w załącznikach.

Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce
Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu

Milówka, dn. 14 II 2018 r.

 

ZAPROSZENIE

 

Dyrektor PPP w Milówce serdecznie zaprasza Kierowników Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej wraz z asystentami rodzin z terenu działania naszej Poradni na konferencję: „Pomoc dziecku i jego rodzinie na Żywiecczyźnie”, która odbędzie się dnia 2 marca 2018 r. o godzinie 10.00 w Starostwie Powiatowym w Żywcu.

Program konferencji


Milówka, dn. 23 I 2018 r.

 

ZAPROSZENIE

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu „Trening Umiejętności Społecznych” (TUS). Zajęcia prowadzone będą w siedzibie naszej placówki w dniach 12 – 13 maja 2018 r., metodą warsztatową przez psychologa Tomasza Kutę. Zapisy przez stronę internetową IDN „Wiedza” w Katowicach:
http://idn.edu.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny nr tel. 33 864 21 25

 

Serdecznie Zapraszam!
Dorota Omyła


 Milówka, dn. 22 XI 2017 r.

 

INFORMACJA

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce wraz z IDN „Wiedza” w Katowicach informuje, że trwa nabór na kolejną edycję studiów podyplomowych:
„Wspieranie rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu” Zapisy przez stronę internetową:
strona (należy wybrać lub dopisać w zgłoszeniu – studia w Milówce) Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć marzec/kwiecień 2018 r. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny nr tel. 33 864 21 25


 Milówka, dn. 22 XI 2017 r.

 

INFORMACJA

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce informuje, że kolejne z cyklu  spotkań dla pedagogów szkolnych i osób zajmujących się w szkołach organizowaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach odbędzie się w naszej placówce dnia 15 grudnia 2017 r. (piątek) o godzinie 9:00.


Milówka, dn. 24 X 2017 r.

 

INFORMACJA

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce wraz z IDN „Wiedza” w Katowicach informuje, że w dniach 28 i 29 października 2017 r. w godzinach od 8:30 do 16:00 odbędzie się szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych” (TUS). Zajęcia prowadzone będą w siedzibie naszej placówki, metodą warsztatową przez psychologa Tomasza Kutę.

Prosimy o punktualne przybycie.

Serdecznie Zapraszam!
Dorota Omyła


Milówka, dn. 06 X 2017 r.

 

INFORMACJA

dla słuchaczy studiów podyplomowych
„Diagnoza i terapia pedagogiczna”

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce wraz z IDN „Wiedza” w Katowicach informuje, że spotkanie organizacyjne odbędzie się w naszej placówce dnia 21 października 2017 r. (sobota) o godzinie 12:00.

Po spotkaniu przeprowadzony będzie I blok zajęć w godz. 13:00 – 17:15 Dnia 22 października 2017 r. w godz. od 9:00 do 17:15 – II blok zajęć.


Milówka, dn. 24 IX 2017 r.
 

ZAPROSZENIE

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce ma przyjemność poinformować, że w dniu 3 października 2017 r. o godzinie 9:00, w siedzibie naszej Poradni odbędzie się pierwsze z cyklu spotkań z pedagogami szkolnymi i osobami zajmującymi się koordynowaniem działań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej z terenu działania naszej placówki. Celem spotkań w bieżącym roku szkolnym będzie m. in. analiza zmian jakie następują w prawie oświatowym, omawianie zgłaszanych przez pedagogów indywidualnych przypadków i bieżących spraw, trudnych problemów związanych z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży oraz przybliżanie tematyki związanej z różnego rodzaju zaburzeniami i możliwościami wsparcia. W związku z tym uprzejmie proszę o oddelegowanie pedagoga szkolnego, bądź osoby wyznaczonej z Państwa placówki na spotkanie w ustalonym terminie.
Jednocześnie informuję, że termin kolejnego spotkania będzie ustalony z pedagogami / osobami oddelegowanymi przez Państwa na spotkanie.

 

Serdecznie zapraszam!
Dorota Omyła


Milówka, dn. 06 IX 2017 r.

 

BIOFEEDBACK

Metoda biofeedback opiera się na założeniu, że możemy świadomie wpływać na stan naszego ciała (na własne procesy fizjologiczne)…. >>czytaj cały artykuł <<


Milówka, dn. 01 IX 2017 r.
 

W grupie raźniej!
Zdobywamy nowe kwalifikacje!

 

W dniu 31 VIII 2017 r. odbyło się w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce spotkanie inauguracyjne kolejnych studiów podyplomowych organizowanych przez naszą placówkę we współpracy z Instytutem Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach, pod patronatem Gnieźnieńkiej Szkoły Wyższej Milenium. Ich tematem jest „Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. Spotkanie prowadziła Dyrektor Poradni Pani Dorota Omyła oraz opiekun studiów z ramienia IDN WIEDZA w Katowicach Pani Sylwia Wośko.

Rodzaj studiów został wybrany nieprzypadkowo. Obserwuje się wzrost ilości dzieci i młodzieży dotkniętych całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Tendencja ta utrzymuje się od dłuższego czasu. Specjaliści zwracają uwagę na  potrzebę wczesnej diagnozy i profesjonalnego wsparcia terapeutycznego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom  środowiska uruchomiono ten kierunek, aby na naszym terenie stworzyć bazę specjalistów mogących udzielać profesjonalnej pomocy dzieciom i  młodzieży ze spektrum autyzmu.

 


Milówka, dn. 01 IX 2017 r.

 

Wreszcie u nas!
Rusza EEG – Biofeedback!
Zapraszamy!

 

W dniu 31VIII 2017 r. w siedzibie naszej Poradni odbyło się uroczyste otwarcie  przez Starostę Żywieckiego Pana Andrzeja Kalatę, Wicestarostę Żywieckiego Pana Stanisława Kucharczyka, Panią Skarbnik Powiatu Elżbietę Wątrobę, członka Zarządu Powiatu Pana Zbigniewa Gąsiorka, Sekretarza Powiatu Pana Tomasza Barona, Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Pana Andrzeja Widzyka nowej metody terapeutycznej EEG – Biofeedback.

Podczas uroczystości szacowni goście mieli okazję do obejrzenia zaprezentowanej przez Panią psycholog Jolantę Justyńską prezentacji dotyczącej historii, założeń metodologicznych tej terapii oraz uczestniczyli w zaproponowanej sesji terapeutycznej. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, pełnej żartów i humoru, ale także zainteresowania możliwościami i efektami metody terapii EEG – Biofeedback do wsparcia i stymulacji rozwoju dzieci i młodzieży z różnymi problemami i deficytami rozwojowymi. Zakup metody i wymaganego sprzętu był możliwy dzięki życzliwości i wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Żywcu.

 


Milówka, dn. 28 VIII 2017 r.

 

INFORMACJA

31. 08. 2017 r. (czwartek) o godz. 15.00 w Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Milówce odbędzie się spotkanie inauguracyjne kolejnej edycji studiów podyplomowych z zakresu „Autyzm z zespołem Aspergera”

 

Dyrektor Poradni mgr Dorota Omyła


Milówka, dn. 22 VI 2017 r.

 

„Spotkanie z Bajką” – wieczorek czytelniczy.

 

W dniu 21 czerwca 2017 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce odbyło się „Spotkanie z Bajką” – wieczorek czytelniczy. Inicjatorem spotkania byli pracownicy Poradni, którzy wspólnie z drużyną harcerską „Ignis” z Rajczy zaprosili dzieci w podróż do bajkowej krainy beztroskiej radości.

Podczas spotkania dzieci mogły wysłuchać prezentowanych przez drużynę harcerską bajek i piosenek. W miłej atmosferze stworzyły ilustracje do wysłuchanych bajek i muzyki. Miały okazję do uruchomienia wyobraźni i własnej twórczości tworząc wspólną bajkę. Ponadto mogły się też poczuć jak w starym kinie oglądając bajkę z projektora. Ze spotkania wyszły z dobrymi humorami, pomalowanymi twarzami i przesłaniem, że przyjaźń i wartości promowane przez harcerzy sprawiają, że życie jest radośniejsze i piękniejsze.

Dziękujemy drużynie harcerskiej „Ignis” z Rajczy pod przewodnictwem druhny Justyny Łasut za pomoc w zorganizowaniu wieczorku, a obecnym dzieciom, ich rodzicom  i opiekunom za wspólnie spędzony czas.

Bajka stworzona w dniu 21 czerwca 2017 r. przez dzieci obecne na „Spotkaniu z Bajką” w Poradni i drużynę harcerską Ignis z Rajczy.

 


Milówka, dn. 19 VI 2017 r.

 


Milówka, dn. 04 V 2017 r.

Tyflopedagogika – fotoreportaż:


Milówka, dn. 28 IV 2017 r.

 

NABÓR TRWA !!!!

 

Zapraszamy nauczycieli Powiatu Żywieckiego do wzięcia udziału w kolejnej edycji studiów podyplomowych organizowanych w naszej placówce.

Czytaj więcej ….


Milówka, dn. 28 IV 2017 r.

 

Dnia 23 kwietnia 2017 r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Milówce odbyło się uroczyste zakończenie studiów podyplomowych  z zakresu tyflopedagogiki.

Na uroczystości obecni byli Dyrektor Instytutu Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach Jolanta Nowak, Kierownik Studiów Podyplomowych Sylwia Wośko oraz wykładowcy dr Aneta Pukacz i mgr Agnieszka Galiszewska.

Są to już kolejne studia zorganizowane wspólnie przez Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach oraz Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce. Opiekę merytoryczną nad przebiegiem studiów sprawowała Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium  w Gnieźnie.

Dzięki dużemu zaangażowaniu i staraniom Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Doroty Omyły została utworzona 18 osobowa grupa słuchaczy z terenu powiatu żywieckiego. Zajęcia odbywały się w systemie weekendowym na terenie naszej Poradni. Prowadzili je specjaliści na co dzień pracujący z dziećmi z deficytami wzroku. Studia cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy, nie tylko z powodu wysokiego poziomu merytorycznego zajęć, lecz również dogodnej lokalizacji.

Studia z zakresu tyflopedagogiki zostały zorganizowane w odpowiedzi na zgłaszane przez środowisko lokalne  potrzeby w tym względzie, pozwoliły na zwiększenie kadry specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje do pracy z dzieckiem niewidomym i słabowidzącym.

 


Milówka, dn. 10 IV 2017 r.

 

Drodzy rodzice, uczniowie, pedagodzy, nauczyciele, dyrektorzy!

Chcąc poznać oczekiwania naszych klientów odnośnie wsparcia i pomocy świadczonej w naszej placówce dla dzieci i młodzieży w różnych aspektach ich funkcjonowania, prosimy Państwa o udzielenie anonimowej odpowiedzi na poniższe pytanie, które pokaże się po kliknięciu w następujący link.

Wypełnij ankietę 

Dziękujemy!


Milówka, dn. 16 III 2017 r.

 

Składamy wyrazy podziękowania wszystkim tym, którzy w dniu 14 marca 2017 r. zaszczycili nas swoją obecnością na uroczystości rozdania nagród laureatom organizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Milówce konkursu „Czytam z pasją”.


Milówka, dn. 10 II 2017 r.

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce wraz z pracownikami informuje, że uroczystość rozdania nagród i wyróżnień laureatom organizowanego przez naszą placówkę konkursu „CZYTAM Z PASJĄ”, odbędzie się w siedzibie naszej Poradni w Milówce, na ul. Dworcowej 17, w dniu 14 marca 2017 roku o godzinie 13:00 Laureatów konkursu, honorowych patronów, fundatorów nagród, pedagogów oraz zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy!

 

Dyrektor
wraz z pracownikami


Milówka, dn. 01 II 2017 r.

 

 

Konkurs „Czytam z pasją” rozstrzygnięty!

 

Organizatorzy Konkursu „Czytam z pasją” serdecznie dziękują wszystkim młodym artystom za udział w konkursie. Jest nam niezmiernie miło, że konkurs cieszył się tak wielkim zainteresowaniem. Duża ilość dostarczonych prac w liczbie 239 potwierdziła, że młodzi ludzie wciąż chętnie czytają, a duch czytelniczy nie ginie. Gratulujemy zwycięzcom!
Podziękowania składamy rodzicom, nauczycielom za opiekę nad młodymi artystami oraz pedagogom szkolnym za pomoc w zorganizowaniu konkursu i efektywne zachęcanie uczniów do zaprezentowania swoich literackich i plastycznych talentów. Nagrodzone prace konkursowe można obejrzeć w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce.
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w siedzibie Poradni, w terminie podanym na naszej stronie internetowej. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich nagrodzonych, ich rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych i dyrektorów szkół!

 

Wyniki Konkursu literackiego

Wyniki Konkursu plastycznego


Milówka, dn. 29 XI 2016 r.

 

REGULAMIN KONKURSU „CZYTAM Z PASJĄ”


Milówka, dn. 28 XI 2016 r.

 

Zachęcamy do odwiedzenie poniższej strony internetowej poruszającej temat reformy szkolnictwa.

Reforma szkolnictwa:  www.reformaedukacji.men.gov.pl


Milówka, dn. 17 XI 2016 r.

 

CZYTAM Z PASJĄ

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce serdecznie zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie „CZYTAM Z PASJĄ”. Konkurs ten jest okazją do zaprezentowania swojego talentu literackiego lub plastycznego, ale także do zareklamowania swoich ulubionych książek i zachęcenia innych do ich przeczytania.

Czytaj pełny artykuł


Milówka, dn. 14 IX 2016 r.

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce ma przyjemność poinformować, że w dniu 23 września 2016 r. o godzinie 9:00, w siedzibie naszej Poradni odbędzie się pierwsze z cyklu spotkań z pedagogami szkolnymi i osobami zajmującymi się koordynowaniem działań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej z terenu działania naszej placówki. W związku z tym uprzejmie proszę o oddelegowanie pedagoga szkolnego bądź osoby wyznaczonej z Państwa placówki na spotkanie w ustalonym terminie. Celem spotkania w bieżącym roku szkolnym będzie m. in. analiza bieżących spraw, zmian jakie następują w prawie oświatowym, omawianie zgłaszanych przez pedagogów indywidualnych przypadków, trudnych problemów związanych z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży oraz przybliżanie tematyki związanej z różnego rodzaju zaburzeniami i możliwościami wsparcia. Jednocześnie informuję, że termin kolejnego spotkania będzie ustalony z pedagogami / osobami oddelegowanymi przez Państwa na spotkanie.


Milówka, dn. 11 IV 2016 r.

 

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek powiatu żywieckiego !!!

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce zaprasza do wzięcia udziału w studiach podyplomowych w zakresie tyflopedagogiki, organizowanych przez Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach, które będą realizowane w naszej placówce – Milówka, ul. Dworcowa 17 (w grudniu 2015 r. zakończyliśmy z dużym sukcesem realizację studiów podyplomowych – surdopedagogika, które ukończyło 25 nauczycieli z okręgu powiatu żywieckiego).

Czytaj pełny artykuł

Zgłoszenie na studia podyplomowe


 

Milówka, dn. 29 III 2016 r.

 

Dzień 2 kwietnia został ustanowiony Światowym Dniem Świadomości Autyzmu. Tego dnia tysiące miejsc w Polsce rozświetli się kolorem niebieskim. To największa w Polsce akcja mająca na celu podniesienie świadomości na temat tego zaburzenia. Akcja ta współorganizowana jest przez wiele szkół i przedszkoli, instytucji publicznych i niepublicznych, stowarzyszeń oraz fundacji. Jest przeznaczona dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat autyzmu.

Czytaj pełny artykuł


1

ZAPROSZENIE

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce serdecznie zaprasza pedagogów szkolnych oraz osoby zajmujące się w szkole organizacją pomocy psychologiczno – pedagogicznej (z terenu działania naszej Poradni) na kolejne spotkanie w naszej placówce w dniu 8 II 2016 r. o godz. 9.00. Gościem spotkania będzie terapeuta Pan Radosław Gabinek z Ośrodka Leczenia Uzależnień w Żywcu. Z uwagi na wagę spraw poruszanych na spotkaniu prosimy o niezawodne przybycie.

Zapraszam!!!
Dorota Omyła
Dyrektor PPP w Milówce


 

Milówka, dn. 13 XII 2015 r.

 

Zakończenie studiów podyplomowych z zakresu surdopedagogiki

 

Dnia 13 grudnia 2015 r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce odbyło się uroczyste zakończenie studiów podyplomowych z zakresu surdopedagogiki. Wydarzenie to uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Żywcu – Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk oraz Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Żywcu Andrzej Widzyk.

Czytaj więcej