Wsparcie wychowawcze, psychoprofilaktyczne kadry pedagogicznej #powrótdoszkoły

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Bardzo dziękujemy za sprawne przeprowadzanie opracowanych przez nasz zespół  i rozesłanych do was badań ankietowych dotyczących diagnozy potrzeb w związku z powrotem do szkół. Czekamy na pozostałe wnioski i rekomendacje dotyczące oczekiwanego wsparcia.

Chętnym nauczycielom i specjalistom szkolnym proponujemy wsparcie i pomoc w zakresie przygotowania scenariuszy zajęć reintegracyjnych i ich przeprowadzenia.

Przygotowaliśmy bank przykładowych ćwiczeń rozwijających relacje interpersonalne na poziomie nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń do wykorzystania podczas rekomendowanych 15 minut lekcji przeznaczonych na integrację oddziału klasowego oraz podczas godzin wychowawczych. Bank znajdziesz tutaj.

Aby wesprzeć Państwa kompleksowo i merytorycznie, nasza Poradnia dołączyła do Kampanii Społecznej Szkoła od nowa, dzięki czemu będziemy się z wami dzielić pozyskanymi materiałami.