header image
 
 

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU
PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
W MILÓWCE
NA LATA 2017 – 2021

 

Cel funkcjonowania i zadania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce wyznaczają następujące akty i przepisy prawa oświatowego:
– Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., z późn. zm. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.),
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199),
– Statut Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce z dn. 25 sierpnia 2014 r.,
– Kierunki rozwoju polityki oświatowej państwa.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna została założona w 1988 r., początkowo usytuowana była w gminie Węgierska Górka, obecnie – od 1 X 2014 r. – mieści się w gminie Milówka, w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Marii Konopnickiej przy ulicy Dworcowej 17.


Zobacz pełną Koncepcja Pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce