header image
 
 

Pracownicy poradni

 

•  mgr Dorota Omyła – Dyrektor Poradni, psycholog, oligofrenopedagog

 

•  mgr Jolanta Justyńska – psycholog, terapeuta EEG Biofeedback

 

•  mgr Grażyna Giewont – psycholog, specjalista ds. całościowych zaburzeń rozwoju, terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej

 

•  mgr Anna Piekorz – psycholog, terapeuta EEG Biofeedback, tyflopedagog, surdopedagog

 

•  mgr Małgorzata Wypyszyńska – pedagog, tyflopedagog, surdopedagog, specjalista ds. całościowych zaburzeń rozwoju

 

•  mgr Monika Kasperek – pedagog, terapeuta pedagogiczny, szkolny doradca zawodowy, tyflopedagog

 

 mgr Zuzanna Zięba – logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, surdopedagog, specjalista ds. całościowych zaburzeń rozwoju

 

•   mgr Paulina Skrok – pedagog, logopeda