header image
 
 

Archiwum

Milówka, dn. 23 II 2015 r.

Studia podyplomowe

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce przesyła informację dotyczącą możliwości skorzystania ze studiów podyplomowych w zakresie surdopedagogiki organizowanych przez Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach.

>> Czytaj więcej <<


Węgierska Górka, dn. 31 VII 2014 r.

Zmiana lokalizacji poradni

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgierskiej Górce informuje, że od października 2014 r. siedziba naszej placówki mieścić się będzie w budynku Liceum Ogólnokształcącego – ul. Dworcowa 17, 34 – 360 Milówka – w ZSOiT im. Marii Konopnickiej w Milówce.
W związku z tym ulegają zmianie nasze dane adresowe, w tym strony internetowej: www.poradniamilowka.pl

ZAPRASZAMY!!!


Węgierska Górka, dn. 31 I 2014 r.

Szanowni Dyrektorzy
Przedszkoli, Szkół i Placówek Oświatowych z terenu
działania PPP w Węgierskiej Górce

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgierskiej Górce informuje, że od stycznia 2014 roku – zgodnie z decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty – w naszej placówce działa Zespół Orzekający, który wydaje orzeczenia i opinie dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących
i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
z terenu działania Poradni obejmującego gminy Węgierska Górka, Milówka, Rajcza i Ujsoły.

Podejmując działania związane z rozszerzeniem oferty naszych usług dokonano analizy i rozpoznania potrzeb środowiska lokalnego, z których wynikła istotna potrzeba zapewnienia dla wyżej wymienionej grupy dzieci specjalistycznej diagnozy, orzecznictwa i terapii oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dla ich rodziców. Do tej pory usługi tego rodzaju świadczone były przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 3 w Bielsku – Białej.

Jednocześnie wykwalifikowana kadra specjalistów Poradni udziela wsparcia metodycznego i merytorycznego nauczycielom i wychowawcom pracującym
z tymi dziećmi w palcówkach oświatowych na terenie działania naszej Poradni. Prosimy o rozpowszechnianie tej informacji wśród zainteresowanych rodziców i pracowników placówek oświatowych.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Dyrektor PPP w Węgierskiej Górce

ZAPRASZAMY!

Pismo dla szkol w formacie PDF