Zakończenie studiów podyplomowych

Milówka, dn. 28 IV 2017 r.

Dnia 23 kwietnia 2017 r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Milówce odbyło się uroczyste zakończenie studiów podyplomowych  z zakresu tyflopedagogiki.

Na uroczystości obecni byli Dyrektor Instytutu Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach Jolanta Nowak, Kierownik Studiów Podyplomowych Sylwia Wośko oraz wykładowcy dr Aneta Pukacz i mgr Agnieszka Galiszewska.

Są to już kolejne studia zorganizowane wspólnie przez Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach oraz Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce. Opiekę merytoryczną nad przebiegiem studiów sprawowała Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium  w Gnieźnie.

Dzięki dużemu zaangażowaniu i staraniom Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Doroty Omyły została utworzona 18 osobowa grupa słuchaczy z terenu powiatu żywieckiego. Zajęcia odbywały się w systemie weekendowym na terenie naszej Poradni. Prowadzili je specjaliści na co dzień pracujący z dziećmi z deficytami wzroku. Studia cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy, nie tylko z powodu wysokiego poziomu merytorycznego zajęć, lecz również dogodnej lokalizacji.

Studia z zakresu tyflopedagogiki zostały zorganizowane w odpowiedzi na zgłaszane przez środowisko lokalne  potrzeby w tym względzie, pozwoliły na zwiększenie kadry specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje do pracy z dzieckiem niewidomym i słabowidzącym.

 

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.